Wednesday, May 18, 2011

DOA PENGIKAT KASIH SAYANG

ANTARA SUAMI ISTERI, ANAK,IBU BAPA,ADIK BERADIK DAN SAUDARA MARA:


YA AYYUHALLAZI NAAMANUSBIRU WASHOBIRU WARA BITHU WATTAKULLAHA LA ALLA KUM TUFLIHUM...


MAKSUDNYA: WAHAI ORANG YANG BERIMAN, SABARLAH DAN CUKUPKANLAH KESABARAN DAN PERTEGUHKANLAH KEKUATANMU DAN PATUHLAH KEPADA ALLAH, 
SUPAYA KAMU BEROLEH KEMENANGAN.

(SURAH ALI:IMRAN AYAT 200)